Tama ang sinasabi ng ating mga magulang… “Anak, ang tanging maipapamana lamang namin sa iyo ay ang ‘pag-aaral mo”. #casaptoday