Bisan dyutay nga pahuway lang kilanglan makapamasyar gid kag makalagaw-lagaw anay sa “manami” nga lugar sing Bacolod at bag-u maatubang naman sa CHED on site inspection. 🙂 #casaptoday